Ratkaisut

Tarjoamme tuotekehityksen ja teknologiaratkaisut teollisuuden mineraalisten sivuvirtojen jalostusarvon kasvattamiseksi ja käyttökohteiden lisäämiseksi.

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä etsimme hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja ja niiden vaatimaa prosessointia, jotta asiakkaiden lopputuotteelle asettamat vaatimukset täyttyvät. Lähtökohtanamme on aina asiakkaan tarpeet ja työskentelemme yhdessä asiakkaan kanssa vaatimusten määrittämiseksi.

Raaka-aineina käytämme teollisuuden mineraalisia sivuvirtoja, jotka ovat usein luokiteltu jätteiksi. Esimerkkeinä näistä ovat mm. terästeollisuuden kuonat ja erilaiset lentotuhkat. Autamme asiakasta niin tuotekehitykseen kuin tuotantoonkin tarvittavien ympäristölupien kanssa.

Oma laboratoriomme mahdollistaa nopean ja monipuolisen tuotekehityksen sekä betonin ja laastien standardien mukaisen testaamisen. Teemme testejä myös tuotantomittakaavassa, jotta lopputuotteen laadusta voidaan varmistua.

Räätälöimme tuotekehityksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti aina käyttövalmiiksi tuotteeksi asti.

Teknologia

Olemme kehittäneet ja patentoineet teknologiaratkaisuja, jotka kasvattavat sivuvirtojen jalostusarvoa ja siten lisäävät niiden käyttökohteita. Lopputuotteiden laadun lisäksi olemme huomioineet myös energia- ja kustannustehokkuuden ratkaisuissamme. Kehittämämme ratkaisut ovat lisensoitavissa.

Teknologiaratkaisuillamme prosessoidaan sivuvirtoja, ja saatuja lopputuoteita voidaan käyttää kehittämiemme reseptien mukaisesti esimerkiksi sementin korvaamiseen sideaineena.

Niitä on hyödynnetty esimerkiksi lentotuhkapohjaisen sideaineen tuotannossa.

Asiakkaan tarpeista riippuen etsimme parhaimman tavan hyödyntää teknologiaratkaisujamme, ja autamme asiakasta niiden käyttöönotossa.