Ratkaisuja kiertotalouden tarpeisiin.

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin, laastien ja muiden kovettuvien massojen valmistuksessa

Ratkaisut

Sivuvirrat hyötykäyttöön

Tarjoamme tuotekehityksen ja teknologiaratkaisut teollisuuden mineraalisten sivuvirtojen jalostusarvon kasvattamiseksi ja käyttökohteiden lisäämiseksi. Kehittämälläme patentoidulla menetelmällä voidaan prosessoida sivuvirtoja, ja saatuja lopputuotteita käytetään kehittämiemme reseptien mukaisesti esimerkiksi sementin korvaamiseen sideaineena. Oma laboratoriomme mahdollistaa nopean ja monipuolisen tuotekehityksen sekä betonin ja laastien standardien mukaisen testaamisen.

Raaka-aineet

Raaka-aineina käytämme teollisuuden mineraalisia sivuvirtoja, jotka ovat usein luokiteltu jätteiksi.

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä etsimme hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja ja niiden vaatimaa prosessointia, jotta asiakkaiden lopputuotteelle asettamat vaatimukset täyttyvät.

Teknologiaratkaisut

Olemme kehittäneet ja patentoineet teknologiaratkaisuja, jotka lisäävät sivuvirtojen käyttökohteita, ja siten kasvattavat niiden jalostusarvoa.

Yritys

Kiertotalousalan ratkaisuntarjoaja

Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, joilla saadaan teollisuuden mineraaliset sivuvirrat energia- ja kustannustehokkaasti hyötykäyttöön. Ratkaisumme vähentävät kertyvien jätteiden määrää, luonnonvarojen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä erityisesti korvaamalla sementtiä. Vahvuuksiamme ovat taito yhdistää sivuvirtojen prosessointiteknologia tuotantomittakaavassa sekä pitkän kokemuksen kautta syntynyt asiantuntemus betoni- ja laastiteollisuudesta.

Ajankohtaista

Fatecin tiimi vahvistui

Hallituksen kokoonpano täydentyi kun mukaan astui DI Pekka Rantamäki. Pekalla on vahva kokemus rakennusmateriaaliteollisuudesta. Hän on toiminut alalla johtotehtävissä yli 30 vuoden ajan, mm. Saint-Gobainilla...

Lue lisää

Yhteistyösopimus Tapojärven kanssa

Fatec aloittaa tuotteistaa Italialaisen terästehtaan jätettä betoniteollisuuden käyttöön: Fatec on sopinut yhteistyösopimuksen Tapojärven kanssa Italian Ternissä olevan terästehtaan sivuvirtana syntyvän kuonajätteen tuotteistamisesta.

Lue lisää

Ota yhteyttä