Fatec Oy

Fatec Oy

Fatec on kiertotalousalan teknologia yhtiö ja kehittänyt teknologian teollisuuden sivuvirtojen hyödytämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen.

Yhtiön tavoitteena on saada teollisuuden mineraaliset jätemateriaalit tehokkaaseen hyötykäyttöön, jossa niillä voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja ja erittäin paljon hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa sementtiä, jota käytetään Suomessa ja maailmalla erittäin suuria määriä rakennus- ja infrateollisuudessa.

Fatecin patentoitu teknologia on pitkän kehitystyön tulos ja perustuu materiaalin partikkelikoon hallintaan. Partikkelikoon hallinta vaikuttaa materiaalin teknisiin ominaisuuksiin, takaa tasalaatuisen lopputuotteen ja mahdollistaa materiaalin tehokkaan hyötykäytön.

Edelläkävijä lentotuhkien tuotteistamisessa ja hyötykäytössä

Fatec on kehittänyt useille eri teollisuuden sivuvirroille uudenlaista hyötykäyttöä prosessoimalla sivuvirtoja kehittämänsä teknologian avulla. Pääpaino tuotekehityksessä on ollut korvata mahdollisimman paljon sementtiä teollisuuden jätemateriaaleilla.

Fatecin käyttämä teknologia on helposti monistettavissa, skaalattavissa tarvittavan kapasiteetin mukaan ja joissa myös menetelmän energiatehokkuus on ollut yhtenä kriteerinä.

Fatecin menetelmä soveltuu monipuolisesti erilaisten kuivien tai kuivattujen mineraalisten sivuvirtojen prosessointiin. Fatec on patentoinut monipuolisesti kehittämäänsä menetelmää, koska yhtiö on tutkinut teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttöä mm. sementin korvaamisessa jo useita vuosia ennen kuin kiertotaloudesta tuli kasvava trendi.

Vahva tiimi

Fatecin tiimillä on usean vuosikymmenen käytännön kokemus sivuvirtojen hyödyntämisestä betonin valmistuksessa ja prosessiteknologiasta.

Fatec sai alkunsa kun yrittäjäkaksikko Aino Heikkinen ja Anna Huttunen päättivät yhdistää voimansa. Aino Heikkinen on pitkän linjan betonialan asiantuntija ja innovaattori ja Anna Huttunen on erikoistunut tuotteistamiseen ja markkinointiin. Tavoitteeksi asetettiin saada teollisuuden jätemateriaalit mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön uuden teknologian avulla. Aino Heikkinen-Mustonen vastaa yrityksen teknologiasta ja Anna Huttunen tuotteistuksesta ja projekteista. Aino Heikkinen on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ja hänet tunnetaan hyvin betonialan osaajana sekä pitkänlinjan tutkijana ja yrittäjänä. Yhtiön toiminnassa on vahvasti mukana Takoa Growth, joka tuo yhtiöön liiketoiminnan erityisosaamista sekä yhteistyökumppaneina kiertotalouden ja betoniteollisuuden tunnettuja toimijoita kuten Tapojärvi Oy ja GRK Infra Oy.


Fatec Oy Fatec Oy