Fatec Oy

Fatec Oy

Fatec on cleantech-alan yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi Ecofax-tuotteita. Tuotteet valmistetaan innovatiivisin menetelmin teollisuuden sivutuotteesta, lentotuhkasta. Yhtiön tuotanto perustuu mikroteknologiaan ja lentotuhkan hyödyntämiseen.

Teknologia linkittyy vahvasti betoniteknologian osaamiseen ja nykyteknologian mukanaan tuomiin mittausmenetelmiin ja analysointeihin, joita ei perinteisesti käytetä betonin valmistuksessa. Ecofax –tuotteiden teho perustuu raejakauman tarkkaan hallintaan alle 63 µm:n suuruisissa partikkeleissa, kun perinteinen betonin suhteutuksen hallinta alkaa yli 63 µm:n partikkeleista. Hallitsemalla raejakaumaa kokonaisvaltaisesti pystytään vaikuttamaan huomattavasti enemmän betonin ominaisuuksiin ja lujuuden kehitykseen uudella tavalla.

Yhtiö toimii tällä hetkellä kotimaan ja Ruotsin markkinoilla. Asiakaskunta muodostuu betonin ja laastin valmistajista.

Yhtiön tuotantolaitos sijaitsee Meri-Porin Tahkoluodossa, Fortumin kivihiilivoimalaitoksen välittömässä yhteydessä ja toimisto ja laboratorio Siilinjärvellä.

Fatec Oy Fatec Oy